Mede mogelijk gemaakt door LEADER Achterhoek / Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

LEADER Achterhoek heeft subsidie beschikbaar om lokale initiatieven en goede ideeën waardoor de leefbaarheid op het platteland verbetert financieel te ondersteunen.
LEADER is voor iedereen. Inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de zeven deelnemende gemeenten.
De verbouwing van De Loods Barlo wordt hierdoor mede mogelijk gemaakt.
Om Barlo op de langere termijn leefbaar en aantrekkelijk te houden, worden de jongeren actief betrokken bij de gemeenschap. Hiervoor is door de gemeenschap een oud gebouw genaamd de Loods beschikbaar gesteld, waar de jongeren in een georganiseerde en veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten organiseren. De Loods heeft in het verleden ook als jongerencentrum gefunctioneerd. Dit is de laatste jaren in het slop geraakt en het pand voldeed ook niet meer aan de eisen van deze tijd. De Loods wordt een ontmoetingsplek, voornamelijk gericht op jongeren…
Zie ook deze pagina over dit project:
leaderachterhoek.nl/projecten/lopende-projecten/de-loods-barlo
Lees hier hoe de Europese Commissie o.a. bedrijven en gemeenschappen ondersteunt:
ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland